مرکز خرید تات

نام پروژه : مرکز خرید تات

کارفرما : شخصی

کاربری : مسکونی

آدرس : تهران، شرکت البرز تات

متراژ زیربنا : ۱۰۰۰۰۰۰ مترمربع

سال ساخت : ۱۳۸۹

پیش فروش آپارتمان اصفهان